O projekcie

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje projekt pn. "Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" (POWR.03.05.00-00-A051/20).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cele projektu:

 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
 • wzrost dostępności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i jego oferty dla potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych w uczelni (Zadanie 1 - Organizacja i realizacja działań w ramach obszaru 1 - Struktura organizacyjna),
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w uczelni (Zadanie 2 - Organizacja i realizacja działań w ramach obszaru 2 -Architektura),
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w uczelni – (Zadanie 3 - Organizacja i realizacja działań w ramach obszaru 3 - Technologie wspierające),
 • opracowanie i wdrożenie procedur w Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię – (Zadanie 4 - Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 4 – Procedury),
 • wprowadzenie do programu studiów modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami (Zadanie 5 - Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego),
 • realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji (Zadanie 6 - Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności).

Okres realizacji projektu: 01. 01. 2021 r. - 30. 11. 2023 r.

Najważniejsze działania planowane w ramach projektu:

 • Zatrudnienie psychologa i koordynatora ds. osób z niepełnosprawnością.
 • Dostosowanie miejsc parkingowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Dostosowanie wejścia do budynku oraz składów mieszkalnych w domu akademickim.
 • Zakup platformy językowej.
 • Zakup wirtualnych laboratoriów.
 • Zakup aplikacji i licencji do programów edukacyjno - dydaktycznych.
 • Szkolenia dla pracowników z zakresu niepełnosprawności.

 

Konsultacje psychologa dla studentów


Dostosowanie wejścia do budynku oraz składów mieszkalnych w domu akademickim

Zakup aplikacji i licencji programów edukacyjno – dydaktycznych

Wirtualne laboratoria

Szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego z zakresu niepełnosprawności

 

Projekt skierowany jest do:

 • kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni,
 • kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej.

Pośredni odbiorcy:

 • studenci i studenci z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 953 130,00 zł

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK