Galeria

Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno – komunikacyjna uczelni dla osób ze  szczególnymi potrzebami.

W dniu 29. 06. 2022 r.  w ramach realizowanego projektu: „Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej odbyło się spotkanie, podczas którego została zaprezentowana Strategia działania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów - mgr inż. Urszula Jabłońska - Korta przedstawiła cele i działania realizowanego projektu. Zespół ds. Strategii dostępności oraz zespół ds. modyfikacji procedur w składzie: mgr Ewa Weyssenhoff,  mgr Michał Cyran, dr hab. inż. Joanna Puła, prof. URK, mgr inż. Katarzyna Połeć – Kołodziej, mgr inż. Paulina Synowiec, mgr Sławomir Szarek zapoznał pracowników uczelni z następującymi tematami:

  • Aspekty prawne dostępności.
  • Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno - komunikacyjna w kontekście Strategii dostępności uczelni.
  • Dostępność procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z  niepełnosprawnościami.
  • Regulamin wsparcia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  • Monitorowanie i wdrażanie działań związanych z dostępnością uczelni.

W spotkaniu wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. Dziękujemy za poświęcony czas i aktywną dyskusję.

Serdeczne podziękowania kierowane są również do przedstawiciela Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego za obecność i wsparcie merytoryczne.

Projekt realizowany przez Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów.

Slajd prezentacji przedstawiający temat monitorowania i wdrożenia działań związanych z dostępnością

Zdjęcie uczestników spotkania związanego z dostępnością uczelni

Zdjęcie uczestników spotkania związanego z dostępnością uczelni wraz z prelegentem przedstawiającym zakres dostępności architektonicznej
Slajd prezentacji przedstawiający temat: cele szczegółowe i działania w zakresie dostępności architektonicznej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK